Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 21/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2022
Ngày hiệu lực 01/11/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Năm 2008
Người ký duyệt Trần Văn Lâu
Tài liệu đính kèm QD 21 2022_0001-0015-đã gộp.pdf
THÔNG BÁO