Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Sóc Trăng
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 02/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày hiệu lực 15/02/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Năm 2023
Người ký duyệt Huỳnh Thị Ngọc Diễm
Tài liệu đính kèm QD 02 2023.pdf
THÔNG BÁO