Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 24/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Năm 2008
Người ký duyệt Trần Văn Lâu
Tài liệu đính kèm QD 24 2023.pdf
THÔNG BÁO