Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 07/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Năm 2024
Người ký duyệt Vương Quốc Nam
Tài liệu đính kèm QD_07_2024.pdf
THÔNG BÁO