Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Ngày 19/7/2022, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Thành Long – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, dự, chủ trì có đồng chí Phạm Tuân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; các Phòng chuyên môn; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Tú cùng tham dự.

Trong 06 tháng đầu năm, toàn ngành Tư pháp đã bám sát chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương; chủ động, khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác và đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như: công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được Bộ, ngành Tư pháp coi trọng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 255 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); các địa phương ban hành 1501 VBQPPL cấp tỉnh, 1306 VBQPPL cấp huyện và 478 VBQPPL cấp xã. Công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật tiếp tục được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai kịp thời và đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định 08 đề nghị xây dựng văn bản và 78 dự án, dự thảo VBQPPL; Tổ chức Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 236 dự thảo; các Sở Tư pháp thẩm định 142 đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 2.218 dự thảo VBQPPL; các Phòng Tư pháp thẩm định 1.432 dự thảo VBQPPL; các bộ, ngành đã kiểm tra theo thẩm quyền 3.058 VBQPPL. Bên cạnh đó, cả nước đã tổ chức 274.268 cuộc tuyên truyền pháp luật cho gần 20 triệu lượt người; tổ chức 2.996 cuộc thi cho 2,5 triệu lượt người dự thi; phát miễn phí hơn 25 triệu tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tỷ lệ hòa giải thành trong các vụ việc ở cơ sở đạt được ở mức cao, theo đó cả nước tiếp nhận hơn 60.135 vụ việc hòa giải trung bình tỷ lệ hòa giải thành đạt 74,4%, góp phần quan trọng trong ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tư pháp 6 tháng đầu năm còn có một số tồn tại, hạn chế như việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm; Hồ sơ, dự án Luật trình cơ quan có thẩm quyền chưa bảo đảm tiến độ; việc hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực tư pháp còn chậm.....

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thành Long biểu dương, đánh giá cao vai trò, sự đóng góp và kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ như: tiếp tục cụ thể hóa những định hướng, chủ trương của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp; triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiểu quả các ý kiến chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác rà soát, thẩm định, xây dựng VBQPPL; chú trọng triển khai thi hành nghiêm, hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL; Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; triển khai hiệu quả Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao tại Đề án phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Dự án đầu tư công về xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc bảo đảm kết nối, chia sẻ với dữ liệu đăng ký khai sinh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các dữ liệu khác của Bộ, ngành; tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo triển khai hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác….

Phòng PBGDPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (20/06/2022)
  • Truyền thông trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2022 (25/04/2022)
  • Bài giảng điện tử Giới thiệu những quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (30/03/2022)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2631409