Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Từ ngày 17/5/2023 đến ngày 23/5/2023, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 09 đơn vị cấp xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh cho 465 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, báo cáo viên pháp luật đã triển khai đến các đại biểu tham dự những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội nghị đã góp phần tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Hồng Vân

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
  • Quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật (07/11/2023)
  • Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 (16/10/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3162107