Công văn tiếp tục gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký học lớp đào tạo nghề luật sư, đào tạo nghề công chứng

1. CV chap thuan gia hạn cua HVTP.pdf

2. Gia han thoi gian nop ho so nghe LS, CC/1535 TB tuyen sinh LS24 Tra Vinh_0001 2.pdf

3. 1536 TB tuyen sinh CC25 Tra Vinh_0001.pdf

4. Phieu dang ky xet tuyen tuyen sinh.pdf

5. So yeu ly lich tuyen sinh.pdf


Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
  • Thông tin, tuyên tuyền về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (24/05/2023)
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước (05/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2885595