Hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Xác định công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý (TGPL) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý cho các đối tượng TGPL. Vừa qua, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông hướng về cơ sở tại 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, cụ thể như: 

Tại các hội nghị truyền thông, gần 1.900 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đoàn thể cấp xã và người dân đã được tuyên truyền một số quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành; một số nội dung cơ bản của Luật Người khuyết tật, Luật Người Cao tuổi. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính về các đối tượng được trợ giúp pháp lý; quyền, nghĩa vụ của người được TGPL nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương.

Ngoài ra, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân 109 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thay đổi, lắp đặt miễn phí Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý. Đồng thời, thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Trung tâm TGPL nhà nước cũng đã cung cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng miễn phí các giấy tờ, tài liệu, usb và máy phát có chứa thông tin về trợ giúp pháp lý tạo điều kiện cho người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, các đương sự hoặc người thân của họ dễ dàng tiếp cận thông tin về TGPL.

Nhìn chung, thông qua hoạt động truyền thông về TGPL đã góp phần trang bị những nội dung cơ bản của pháp luật để từ đó nâng cao hiểu biết, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, đồng thời góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL, giảm thiểu những tranh chấp, khiếu kiện; góp phần giữ vững và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Đăng Khoa

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
  • Thông tin, tuyên tuyền về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (24/05/2023)
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước (05/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2885630