Triển khai thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính: “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), trong đó cung cấp 02 thủ tục hành chính công thiết yếu: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng. Đây là các thủ tục hành chính (TTHC) gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh của người dân, có số lượng đối tượng thực hiện lớn. Sau một thời gian tích cực, khẩn trương triển khai, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành thống nhất, xây dựng quy trình và hoàn thiện phần mềm dịch vụ công liên thông. Đến ngày 18/11/2022, Văn phòng Chính phủ đã tích hợp 2 dịch vụ công liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo kết nối đến các hệ thống có liên quan. Bộ Công an đã đảm bảo chức năng của phần mềm hoạt động bình thường theo kết nối. Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đảm bảo hệ thống của bộ hoạt động bình thường theo thiết kế.

Việc thực hiện liên thông liên thông 02 nhóm TTHC có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người dân và các cơ quan quản lý Nhà nước, cụ thể:

- Đối với người dân: Khi thực hiện thủ tục liên thông trực tuyến, người dân chỉ khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính, cắt giảm bớt các giấy tờ, thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại.

- Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước: Việc liên thông 2 nhóm thủ tục sẽ giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính Nhà nước.

Nhằm để triển khai thực hiện, ngày 05/6/2023 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 4096/VPCP-KSTT ngày 05/6/2023 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai 02 nhóm TTHC liên thông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Công an triển khai kết nối API giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Phần mềm dịch vụ công liên thông để đồng bộ trạng thái hồ sơ, tiến độ xử lý hồ sơ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc kết nối theo quy định.

Về phía Sở Tư pháp cũng đã có Công văn số 186/STP-HC&BTTP ngày 24/4/2023 gửi các địa phương trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện một số nội dung như sau: Các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh thực hiện việc giải quyết các hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan. Bảo đảm thời hạn giải quyết các việc hộ tịch (khai sinh, khai tử) theo đúng quy định của Luật Hộ tịch và bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh, có Giấy khai sinh của trẻ em; Triển khai Tài liệu hướng dẫn do Văn Phòng Chính phủ cung cấp kèm theo Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử từ Phần mềm dịch vụ công liên thông.

Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
  • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
  • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2974971