Kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn. Thành viên Đoàn kiểm tra gồm: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 06 đơn vị cấp huyện gồm: huyện Mỹ Tú, Long Phú, Cù Lao Dung, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, TX. Ngã Năm và 06 đơn vị cấp xã gồm: TT. Huỳnh Hữu Nghĩa (Mỹ Tú) , xã Long Phú (Long Phú), xã An Thạnh 3 (Cù Lao Dung), xã Thạnh Qưới (Mỹ Xuyên), TT Phú Lộc (Thạnh Trị), Phường 01 (TX. Ngã Năm).

Qua kiểm tra Đoàn nhận thấy các địa phương đã quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản của cấp trên; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành như Kế hoạch, Quyết định, Công văn nhằm cụ thể hóa các văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, người lao động, doanh nghiệp biết, tiếp cận thông tin và hiểu rõ hơn các chính sách được Nhà nước hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; quan tâm bố trí kịp thời kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cho công tác thực hiện chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19. Ngoài ra, lãnh đạo địa phương đã quan tâm thành lập Tổ giải đáp thắc mắc chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19 nhằm tiếp nhận và giải đáp kịp thời các phản ánh, khiếu nại và các thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp hiểu đúng, hiểu đủ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, qua đó nhận được sự đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra một số hồ sơ thực tế của địa phương, trong đó một số địa phương vẫn còn xảy ra một số thiếu sót như: Hồ sơ đơn đề nghị chưa điền đầy đủ thông tin nhân thân người lao động; chưa ghi ngày, tháng nộp đơn; chưa chọn nhóm ngành nghề đang làm... Đoàn cũng đã chỉ ra những hạn chế, sai sót cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ này và trao đổi, hướng dẫn cụ thể tháo gỡ vướng mắc cho địa phương. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra và đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế. Qua đó, đề xuất, kiến nghị đối với từng đơn vị được kiểm tra tiến hành khắc phục những hạn chế mà Đoàn đã chỉ ra. Tđó kịp thời đề ra những biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn  nhằm hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Phòng XDKTVBQPPL&TDTHPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
  • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
  • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2974935