Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 04/3/2022 của Sở Tư pháp phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ngày 25/3/2022, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 với hình thực trực tuyến tại 110 điểm cầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Tại điểm cầu trung tâm được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Hoàng Muôn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Phan Văn Ứng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lục Bích Phúc - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng chí Lê Thanh Vũ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Gia Hưng - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng hơn 200 đại biểu thuộc các sở, ban ngành có liên quan; tại điểm cầu cấp huyện có đại diện lãnh đạo UBND huyện, HĐND huyện và các phòng ban có liên quan; điểm cầu cấp xã có đại diện lãnh đạo UBND xã, HĐND xã và các đoàn thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc – Sở Tư pháp nhấn mạnh công tác xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) nói chung và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nói riêng là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước để duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của Nhà nước. Trước đây các quy định của Luật XLVPHC và Nghị định hướng dẫn thi hành luật đã phát sinh những vướng mắc bất cập làm ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay. Trong đó, đối với việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhận thấy được điều đó, Sở Tư pháp phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ là người có thẩm quyền và công chức phụ trách công tác quản lý XLVPHC các cơ quan, đơn vị và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được trang bị thêm các kiến thức mới về áp dụng biện pháp XLVPHC tại cơ quan, địa phương; giúp cho việc giải quyết, xử lý các vi phạm hành chính được thực hiện bảo đảm đúng theo quy định của Luật XLVPHC và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, đề nghị các đồng chí tập trung, nghiêm túc theo dõi trong suốt thời gian diễn ra hội nghị; mạnh dạn phát biểu ý kiến, nêu lên những khó khăn, vướng mắc thực tế để báo cáo viên trao đổi, giải đáp thắc mắc cho đại biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên trao đổi nội dung các chuyên đề về những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC liên quan đến áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Nghị định số 116/2021NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật XLVPHC về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; hướng dẫn nghiệp vụ về thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; hướng dẫn quy trình và biểu mẫu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Bên cạnh đó các đại biểu còn được giải đáp những khó khắn, vướng mắc trong công tác thực hiện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định Nghị định số 116/2021NĐ-CP, tập trung vào các nội dung như: các quy quy định về điều kiện, đối tượng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo Luật XLVPHC; thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính;...

Qua hội nghị giúp các đại biểu nắm vững những quy định mới nhằm áp dụng một cách linh hoạt, triệt để đạt hiểu quả cao khi thực thi nhiệm vụ ở địa phương đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý hành chính của Nhà nước. Góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Phòng PBGDPL 

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (20/06/2022)
  • Truyền thông trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2022 (25/04/2022)
  • Bài giảng điện tử Giới thiệu những quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (30/03/2022)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2631377