Sở Tư pháp Sóc Trăng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở năm 2023
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tại cơ sở đóng vai trò quan trọng góp phần đảm bảo quyền được thông tin pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân tại cơ sở, từ đó hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật tại địa phương. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt được Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả.

Ngay từ đầu năm Sở Tư pháp dã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Theo đó, Kế hoạch xác định cụ thể thời gian thực hiện, phân công nhiệm vụ đối với các đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo các nội dung khi triển khai được kịp thời, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã tổ chức 41 hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lực lượng làm công tác hoà giải ở cơ sở; truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội; hội nghị tập huấn chuẩn tiếp cận pháp luật và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cho 5.000 đại biểu tham dự. Theo đó, Sở Tư pháp biên soạn và cấp phát miễn phí 5.000 quyển tài liệu bồi dưỡng dành cho hòa giải viên ở cơ sở, tài liệu hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tài liệu hỏi đáp pháp luật cho các đại biểu tham dự.

 Tại Hội nghị, các đại biểu được Báo cáo viên pháp luật tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở; tìm hiểu các kỹ năng trong công tác hòa giải; các quy định về đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, kết hợp phổ biến các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách, tại hội nghị, Báo cáo viên pháp luật đã triển khai đến các đại biểu những nội dung cơ bản được quy định tại các Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua; Truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên trao đổi, giải đáp trực tiếp giải đáp trực tiếp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế tại địa phương.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng mở chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” mỗi tháng 01 kỳ với thời lượng từ 10 - 12 phút/tháng; hợp đồng với Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố mở chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” với thời lượng mỗi tháng 04 kỳ, mỗi kỳ từ 10 - 15 phút nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật xã hội quan tâm. Đồng thời, Sở Tư pháp tiếp tục vận hành và đăng tải các bài viết, tin ảnh, Infographic, video clip với nội dung tuyên truyên, phổ biến các quy định pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, Zalo Official Account “Phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng”; Trang Facebook “Phổ biến giáo dục pháp luật Sóc Trăng” nhằm tạo kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhanh chóng, kịp thời.

Thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đa dạng, nhanh chóng, kịp thời đã góp phần nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân; góp phần củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Qua đó đẩy mạnh xây dựng, củng cố nền tảng xã hội theo đúng phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

                                                                                             Hồng Vân

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
  • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
  • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2974930