Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã An Thạnh 2, An Thạnh Đông, An Thạnh 1 năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 01/KH-HĐPH, ngày 13/3/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quy định về hoạt động của Hội đồng năm 2024 và Kế hoạch phối hợp tuyên truyền giữa Phòng Tư pháp với một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện năm 2024.

Ngày 11, 12 và 13/6/2024, Phòng Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân huyện, Phòng Nội vụ, Thanh tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hội liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã An Thạnh 2, xã An Thạnh Đông và xã An Thạnh 1 cho 175 đại biểu là cán bộ, công chức và Nhân dân tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật cấp huyện triển khai một số quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: Luật về bình đẳng giới; Phòng, chống bạo lực gia đình; Phòng, chống mua bán người; Luật dân chủ ở cơ sở; Luật phòng, chống tham nhũng; Quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ và trật tự xây dựng; Pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; Luật nghĩa vụ quân sự và các quy định pháp luật có liên quan.

Thông qua hội nghị nhằm trang bị cho cán bộ, công chức và Nhân dân cập nhật, nắm những kiến thức cơ bản về pháp luật trong một số lĩnh vực, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của người dân trên địa bàn huyện Cù Lao Dung nói chung, An Thạnh 2, xã An Thạnh Đông, xã An Thạnh 1 nói riêng.

Lê Thị Phượng – Phòng Tư pháp huyện Cù Lao Dung

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220075