Phòng Tư pháp huyện Long Phú tăng cường hỗ trợ các địa phương đăng ký, trích lục hộ tịch phục vụ nhu cầu cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Phòng Tư pháp huyện Long phú phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn của huyện Long phú tổ chức đăng ký, trích lục hộ tịch lưu động cho 2.050 trường hợp tại các xã Trường Khánh, Hậu Thạnh, Tân Thạnh và Châu Khánh phục vụ nhu cầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục đăng ký hoặc trích lục hộ tịch trước khi đăng ký cấp thẻ căn cước công dân trong trường hợp chưa đăng ký khai sinh, mất giấy khai sinh, giấy khai sinh chưa có ngày, tháng sinh.

Thông qua công tác này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và phục vụ nhân dân.

Theo Kế hoạch Phòng Tư pháp huyện Long Phú sẽ tiếp tục tổ chức đăng ký, trích lục hộ tịch lưu động cho các xã Long Phú, xã Tân Hưng, xã Long Đức, xã Phú Hữu, xã Song Phụng và thị trấn Long Phú, thị trấn Đại Ngãi đến ngày 30/6/2021.

Thành Mến - Phòng Tư pháp huyện Long phú

Thông báo mới


Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
THƯ VIỆN VIDEO
Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước (31/05/2021)
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (10/07/2020)
  • Sở Tư pháp Sóc Trăng nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đảng (21/04/2020)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2471803