Họp thống nhất một số nội dung về công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 12/5/2022, đồng chí Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Hoàng Dân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã có buổi làm việc để trao đổi thống nhất một số nội dung về công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Tại buổi làm việc Hội Công chứng viên tỉnh báo cáo những khó khăn, vướng mắc có liên quan trong quá trình thực hiện công chứng các loại hợp đồng giao dịch. Bên cạnh đó, có một số kiến nghị, đề xuất đối với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện công chứng các loại hợp đồng, giao dịch đảm bảo thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh báo cáo giải trình các nội dung liên quan những khó khăn, vướng mắc Hội Công chứng viên nêu ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Đinh Hoàng Muôn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những trao đổi để thống nhất giữa các ngành về các nội dung có liên quan để đảm bảo thực hiện thống nhất giữa các đơn vị, tránh tình trạng thực hiện thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất như hiện nay. Đồng thời, yêu cầu các Văn phòng công chứng khi công chứng các hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa theo quy định tại khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 phải có Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các nội dung đã được các ngành thống nhất tại cuộc họp.                 

                                           Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (20/06/2022)
  • Truyền thông trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2022 (25/04/2022)
  • Bài giảng điện tử Giới thiệu những quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (30/03/2022)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2631399