Sở Tư pháp kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 24/4/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng về kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 01/6/2023, Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra tại 01 đơn vị cấp huyện và 12 đơn vị cấp xã. Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Ngọc Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn.

Kết quả kiểm tra cho thấy về cơ bản, UBND cấp huyện và UBND cấp xã được kiểm tra có quan tâm đến công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; công tác chứng thực và nuôi con nuôi; Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên được cử đi bồi dưỡng, tập huấn đã tham mưu cho UBND tiếp nhận và giải quyết kịp thời các yêu cầu của công dân.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế như sổ hộ tịch chưa được ghi chép đầy đủ, sửa lỗi kỷ thuật chưa đúng theo hướng dẫn, tỷ lệ phát sinh các hồ sơ trực tuyến còn thấp, thành phần hồ sơ còn thiếu một số loại giấy tờ theo quy định…

Qua công tác kiểm tra, Sở Tư pháp đã biết được tình hình triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, công tác chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh. Từ đó, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho cơ sở và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực và nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.  

Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
  • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
  • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2974659