Họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện quy định tại khoản 36 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, sáng ngày 16/5/2022, Hội đồng tư vấn thẩm định đã tổ chức họp và cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Sở Tư pháp soạn thảo.  

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên Hội đồng là các Sở, Ban ngành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Tài chính; Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; công chức Phòng chuyên môn chủ trì soạn thảo và Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp.

Theo đó, Hội đồng tư vấn thẩm định đã cho ý kiến về các vấn đề quan trọng của dự thảo Nghị quyết như: sự cần thiết ban hành Nghị quyết, đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện.

Kết luận cuộc họp đồng chí Đinh Hoàng Muôn thống nhất ý kiến của các thành viên và giao Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp nghiên cứu, hoàn chỉnh lại dự thảo theo ý kiến góp ý của các thành viên, để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (20/06/2022)
  • Truyền thông trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2022 (25/04/2022)
  • Bài giảng điện tử Giới thiệu những quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (30/03/2022)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2631457