Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Ngày 20/7/2022, Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Tham dự và chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí Phạm Thị Minh Huệ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - xã hội, Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác pháp chế của các sở, ban, ngành; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu tại buổi tọa đàm đồng chí Phạm Thị Minh Huệ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phục vụ đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã thể chế hóa tương đối đầy đủ và kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Theo đó, giai đoạn 2011 – 2020 các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, kết quả đã tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 655 văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng trong thực tiễn (trong đó Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 220 Nghị quyết; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 435 Quyết định); Ủy ban nhân dân cấp huyện đã ban hành 126 quyết định. Qua đó cho thấy, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm, có sự đầu tư nghiên cứu sâu nội dung, chính sách, đánh giá cẩn trọng về thẩm quyền ban hành, tính khả thi, nguồn lực đảm bảo thực hiện, đánh giá lợi ích của tổ chức, cá nhân, lợi ích của nhà nước khi văn bản có hiệu lực thi hành, gắn với thực tiễn công tác quản lý. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

 Tại buổi tọa đàm các đại biểu cùng nhau trao đổi một số tham luận như: giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh của Sở Tư pháp; một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; thực trạng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thời gian qua; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực  Lao động - Thương binh và Xã hội; tình hình công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Sở Y tế; chia sẻ kinh nghiệm trong tham mưu soạn thảo và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng; một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Buổi tọa đàm nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luât, cũng như trang bị kỹ năng cho đội ngũ công chức pháp chế các sở, ban ngành, công chức phụ trách công tác văn bản tại Phòng Tư pháp những kiến thức về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy trình xây dựng chính sách... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Phòng PBGDPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
  • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
  • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2974667