Thị xã Ngã Năm kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật tại xã Mỹ Bình
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND thị xã Ngã Năm theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn thị xã Ngã Năm năm 2022 và Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm về việc thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Quang cảnh buổi làm việc

    Ngày 19/8/2022 Đoàn kiểm tra do ông Lê Văn Mau, Trưởng phòng Tư pháp thị xã - Trưởng đoàn và các thành viên có buổi làm việc tại UBND xã Mỹ Bình kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid -19; về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

    Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của UBND xã Mỹ Bình trong việc thi hành pháp luật về chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; năm 2021 rà soát và hỗ trợ cho 296 lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, kết quả đã cấp 293/296 lao động với số tiền 439.500.000 đồng; hỗ trợ các trường hợp cách ly y tế tập trung, F0 điều trị tại nhà, các trường hợp cách ly y tế tại nhà và trẻ em cách ly y tế với tổng số tiền: 476.648.000; năm 2022 tiếp tục rà soát, hỗ trợ cho các đối tượng năm 2021 là lao động tự do với tổng số tiền 12.000.000 đồng, hỗ trợ cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà và trẻ em cách ly y tế với tổng số tiền: 263.520.000 đồng. Về công tác lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước: Đơn vị triển khai thực hiện tốt Công văn số 1653/STNMT-NKS ngày 15/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc niêm yết công khai Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các trường hợp xây dựng nhà ở trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước, tránh tình trạng lấn, chiếm đất ven sông, kênh, các công trình có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

     Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Trong quá trình rà soát thống kê đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định do bị tác động của dịch Covid - 19, còn có một số người dân phản ánh chưa đúng với thực tế, từ đó ảnh hưởng đến công tác rà soát xác định đối tượng của đơn vị; việc xác định địa chỉ của người cách ly tập trung gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ cấp, phát và thanh, quyết toán. Công tác lập, cắm mốc, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước chưa hoàn thành nên công tác quản lý, bảo vệ nguồn nước còn hạn chế, thiếu tính toàn diện, tình trạng lấn chiếm bờ, bãi sông, xả rác thải, chất thải xuống sông, kênh còn tiếp diễn.

     Kết thúc buổi làm việc Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của UBND xã Mỹ Bình để kịp thời báo cáo UBND thị xã có biện pháp chỉ đạo, xử lý./.

Phòng Tư pháp – TX. Ngã Năm

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
  • Thông tin, tuyên tuyền về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (24/05/2023)
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước (05/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2883808