Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 28/3/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Ngày 08/4/2022 Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Tham dự, chủ trì có đồng chí Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc – Sở Tư pháp, cùng lãnh đạo Thanh tra Sở, ngành, người có thẩm quyền xử phạt thuộc các Sở, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; cấp huyện gồm các Phòng, ban có liên quan, công an huyện; cấp xã có Lãnh đạo UBND, đoàn thể ở cơ sở, công an.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị đồng chí Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc – Sở Tư pháp nhấn mạnh: Công tác xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước để duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của Nhà nước. Đây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống nhân dân, có ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Trong thời gian qua công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh quan tâm thường xuyên chỉ đạo thực hiện và mang lại nhiều kết quả đáng kể. Bên canh đó, công tác kiểm tra lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh hằng năm vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, hạn chế sai sót điển hình như: Biên bản VPHC được lập chưa đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật; chưa ghi căn cứ lập biên bản VPHC; nội dung vi phạm hành chính không nêu rõ thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm tại các điều, khoản, điểm pháp luật chuyên ngành; không điền đầy đủ thông tin nhân thân người vi phạm; Quyết định không thể hiện có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nhưng xử phạt mức cao nhất hoặc thấp nhất của khung tiền phạt; Quyết định xử phạt chưa đúng thể thức theo quy định; còn hồ sơ quá thời hạn ra quyết định xử phạt; một số quyết định xử phạt chưa thi hành quyết định; ban hành quyết định xử phạt sai thẩm quyền. Nhận thấy điều đó, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được trang bị thêm các kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, địa phương; giúp cho việc giải quyết, xử lý các vi phạm hành chính được thực hiện bảo đảm đúng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trong thời gian một ngày các đại biểu sẽ được nghe đồng chí Lê Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật – Bộ Tư pháp triển khai một số Chuyên đề như: Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, ngày 23/12/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 19/2020/NĐ-CP, ngày 12/02/2020 của Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời hướng dẫn chuyên sâu các kỹ năng như: Kỹ năng xác định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và soạn thảo biên bản vi phạm hành chính; kỹ năng soạn thảo ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhcông tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tại hội nghị các đại biểu còn được trao đổi giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nắm vững các kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời nâng cao vai trò của pháp luật, hiệu lực quản lý nhà nước, cũng như triển khai tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đạt hiệu quả cao nhất./.

Phòng PBGDPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (20/06/2022)
  • Truyền thông trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2022 (25/04/2022)
  • Bài giảng điện tử Giới thiệu những quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (30/03/2022)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2631450