Kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Thực hiện Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 và Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022. 

Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Phạm Tuân - Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm đại diện: Lãnh đạo Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ; Thanh tra tỉnh và một số cán bộ thanh tra Sở Tư pháp. Theo đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 03 Sở gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Y tế; tại 04 đơn vị cấp huyện gồm: UBND huyện Trần Đề, Châu Thành, Kế Sách, TX. Vĩnh Châu và tại 08 đơn vị cấp xã gồm: UBND thị trấn Trần Đề và xã Trung Bình (huyện Trần Đề); UBND xã An Ninh, xã Hồ Đắc Kiện (huyện Châu Thành); UBND thị trấn An Lạc Thôn, xã Ba Trinh  (huyện Kế Sách); UBND xã Lai Hòa, xã Hòa Đông (TX. Vĩnh Châu).

Mục đích của việc kiểm tra là xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục; qua đó, đề xuất về những giải pháp, cũng như đánh giá kết quả triển khai nhằm kịp thời phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính….

Qua kiểm tra Đoàn nhận thấy công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thời gian qua của các đơn vị, địa phương được quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nhất định thông qua việc xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời nhiệm vụ này tại đơn vị, địa phương; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính được thực hiện với nội dung, hình thức phù hợp... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện công tác này tại một số đơn vị vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục xử phạt, áp dụng pháp luật xử phạt vi phạm hành chính….

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra, theo đó Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị, địa phương; đồng thời, đề xuất, kiến nghị đối với từng đơn vị được kiểm tra tiến hành đề ra những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị có liên quan lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính để nghiên cứu, tổng hợp xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định./.

                                                                          Thanh Tra Sở Tư pháp 

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (20/06/2022)
  • Truyền thông trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2022 (25/04/2022)
  • Bài giảng điện tử Giới thiệu những quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (30/03/2022)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2631400