Công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Văn Phòng Sở Tư pháp năm 2023
Vào lúc 8 giờ, ngày 13/9/2023 (thứ 4), tại Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Văn Phòng Sở Tư pháp năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 186/QĐ-STP 28/11/2022. Ngày 31/8/2023, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-STP về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Văn Phòng Sở Tư pháp năm 2023. Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật. Đoàn Thanh tra do ông Trần Phong Linh Duy – Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 17/QĐ-STPĐồng thời,phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định pháp luật.

Thực hiện yêu cầu của Đoàn Thanh tra, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp đã Báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, Đoàn Thanh tra đã cơ bản nắm bắt được các số liệu về tình hình hoạt động tại đơn vị và các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, Đoàn thanh tra sẽ ghi nhận, tổng hợp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn thanh tra yêu cầu thành viên Đoàn thanh tra phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo đúng theo nội dung, Kế hoạch thanh tra; chủ động phối hợp tốt với Văn phòng Sở Tư pháp, các cá nhân có liên quan trong quá trình thanh tra, việc thanh tra không làm cản trở, gây khó khăn cho hoạt động của đơn vị.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn Thanh tra thông báo lịch làm việc, thời gian làm việc của Đoàn, thống nhất phương pháp làm việc; đề nghị đối tượng thanh tra cử người đại diện để làm việc với Đoàn trong quá trình thanh tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu; phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời, đầy đủ cho Đoàn Thanh tra đảm bảo cho hoạt động thanh tra được tiến hành thường xuyên có hiệu quả, tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo thời gian đã thông báo.

Sau khi kết thúc việc công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Văn phòng Sở theo Kế hoạch./.

                                                                                                    Thanh tra Sở

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
  • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
  • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2974961