Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng, đất đai trên địa bàn thị xã Ngã Năm
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 11/5/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Ngã Năm tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng, đất đai trên địa bàn thị xã Ngã Năm. 

Ngày 06/7/2023 Phòng Tư pháp thị xã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tham mưu UBND thị xã tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính cho 42 đối tượng là Lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Công chức Văn phòng – Thống kê, Công chức Địa chính - Xây dựng của UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Ngã Năm.

Tại Hội nghị các đại biểu được báo cáo viên triển khai các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, Nghị đinh số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, hướng dẫn các kỹ lập biên bản vi phạm hành chính; kỹ năng soạn thảo ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chínhnhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tại hội nghị các đại biểu còn được trao đổi, giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã.

Qua Hội nghị tập huấn đã giúp cho đội ngũ công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã nắm vững các các trình tự, thủ tục về xử phạt vi phạm hành chính đặc biệt về lĩnh vực đất đai, xây dựng. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần triển khai tổ chức thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan trên địa bàn thị xã Ngã Năm đạt hiệu quả cao nhất./.

Phòng Tư pháp TX. Ngã Năm

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
  • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
  • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2974951