Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tải file: Quy che so 352 - UBND tinh ve Co so du lieu XLVPHC.pdfThông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188262