Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Lý Chenl
Ngày 03/4/2023, Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng đối với Văn phòng công chứng Lý Chenl.

Hình (Quang cảnh buổi công bố Quyết định Thanh tra)

Vào lúc 08 giờ ngày 03/4/2023 tại Văn phòng công chứng Lý Chenl, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 22/3/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng về việc thanh tra chuyên ngành Văn phòng công chứng Lý Chenl, địa chỉ: số 177, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng do bà Vương Thị Thanh Hà, Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn, tiến hành công bố Quyết định thanh tra, giới thiệu thành viên Đoàn; thông qua quyền và nghĩa vụ của đối tượng được thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Cuộc thanh tra đối với Văn phòng công chứng Lý Chenl nằm trong Kế hoạch các cuộc thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp theo Quyết định số 186/QĐ-STP ngày 28/11/2022 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023.

Mục đích của việc thanh tra nhằm nâng cao ý thức thực hiện các quy định của Luật Công chứng đối với các tổ chức hành nghề công chứng, ngăn ngừa, phát hiện xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm (nếu có); không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề công chứng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm của công chứng viên trong khi hành nghề công chứng. Đồng thời, qua công tác thanh tra phát hiện những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế chính sách pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn.

Nội dung thanh tra theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp; thời kỳ thanh tra là từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 31/12/2022; thời hạn thanh tra là 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Ông Lý Chenl, Trưởng Văn phòng Công chứng đại diện Văn phòng Công chứng tham dự buổi công bố và báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn thanh tra yêu cầu thành viên Đoàn thanh tra phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo đúng theo nội dung, Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; chủ động phối hợp tốt với Văn phòng công chứng, cá nhân có liên quan trong quá trình thanh tra, việc thanh tra không làm cản trở, gây khó khăn cho hoạt động của Văn phòng công chứng. Đồng thời, đề nghị đối tượng thanh tra cử người đại diện để làm việc với Đoàn trong quá trình thanh tra, phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn; đảm bảo đúng tiến độ cuộc thanh tra và tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi kết thúc việc công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Văn phòng công chứng Lý Chenl theo Kế hoạch./.

                                                                                                            Thanh tra Sở

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
  • Quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật (07/11/2023)
  • Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 (16/10/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3162115