Vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; quản tài viên; doanh nghiệp quản lý; thanh lý tài sản; thừa phát lại; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.
Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp bao gồm:

1. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp:
a) Văn phòng Sở, 
b) Thanh tra Sở.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
a) Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Tham mưu quản lý công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
b) Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: Tham mưu quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật);
c) Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: Tham mưu quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng quy ước, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; 
d) Phòng Hành chính tư pháp: Tham mưu quản lý lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm, lý lịch tư pháp;
đ) Phòng Bổ trợ tư pháp: Tham mưu quản lý lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự, thừa phát lại và các lĩnh vực tư pháp khác.
Thông báo - Hướng dẫn


Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  • Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước
  • Vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 360
  • Trong tuần: 19 185
  • Tất cả: 2434975