Lịch sử hình thành Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

Năm 1992, tỉnh Hậu Giang tách ra thành 2 tỉnh: Cần Thơ và Sóc Trăng. Theo đó, Ngành Tư pháp tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ.UBT.92 ngày 10/4/1992 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Ngày 07/6/2005, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 523/2005/QĐ.TCCB.05 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp Sóc Trăng gồm 05 phòng chức năng: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Tuyên truyền pháp luật; Phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp và 04 đơn vị trực thuộc là: Phòng Công chứng số 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Thi hành án dân sự. Đến nay, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng, theo đó Sở Tư pháp có 05 phòng chức năng gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; có 01 đơn vị trực thuộc Sở là Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng. Toàn tỉnh có 11 Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và 109 xã, phường, thị trấn.

Thông báo - Hướng dẫn

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
  • Quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật (07/11/2023)
  • Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 (16/10/2023)
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 923
  • Trong tuần: 3 523
  • Tất cả: 3162256