Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 04/4/2023, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Phạm Thị Minh Huệ –  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp; đồng chí Trần Ngọc Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp; đồng chí Đinh Hoàng Muôn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp.

Quang cảnh Đại hội

Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp có 50 công đoàn viên sinh hoạt tại 04 Tổ Công đoàn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, vượt khó, nỗ lực, quyết tâm cao cùng với sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Công đoàn Viên chức tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã phấn đấu và hoàn thành xuất sắc 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2023 đề ra; hàng năm đều được xếp loại vững mạnh xuất sắc; 04 Tổ Công đoàn đều đạt Tổ công đoàn xuất sắc (năm 2019 đến 2022 đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định đánh giá xếp loại mới).

Quang cảnh Đại hội

Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp cơ bản đã hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và lao động tại Sở Tư pháp phát triển cả về số lượng và chất lượng, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động như: Thăm hỏi, trợ cấp kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi có việc hiếu, việc hỷ, hỗ trợ công đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế Lao động 1/5, phát động đoàn viên và người lao động tham gia mô hình góp vốn hàng tháng... Bên cạnh đó, 100% công đoàn viên được học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia hưởng ứng phát động phong trào thi đua do cơ quan và công đoàn phát động; tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ do cấp trên phát động, nhất là quỹ “Mái ấm công đoàn”.  Ban Chấp hành Công đoàn cũng thường xuyên quan tâm công tác phát triển đoàn viên, theo đó, trong nhiệm kỳ đã phát triển 07 quần chúng vào tổ chức công đoàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được chú trọng; công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, thực hiện tốt, theo đó có 100% công đoàn viên đăng ký và đạt danh hiệu lao động tiến tiến và 15% công đoàn viên xuất sắc, trên 90% công đoàn viên nữ đăng ký “phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà”

Đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh,
Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội nghiêm túc, bám sát với chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, đồng thời ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp trong nhiệm kỳ 2017 - 2023 vừa qua để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, qua đó phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao cũng như các chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ –  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức để bổ sung vào Nghị quyết và cụ thể hoá thành những nội dung, Chương trình hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm thực hiện hiệu quả phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028


Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 05 đồng chí. Trong đó, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Bạch Quốc Thống giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn. Đại hội cũng bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hồng Vân – Phòng PBGDPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3218710