Huyện Thạnh Trị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2024
Ngày 13/06/2024, Phòng Tư pháp huyện Thạnh Trị tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024. Ông Nguyễn Thành Đông – Trưởng Phòng Tư pháp huyện Thạnh Trị dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có chuyên viên Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Tư pháp huyện đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các chương trình, kế hoạch công tác, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đến nay, các nhiệm vụ đạt kế hoạch đề ra.

 Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo theo quy định; triển khai kịp thời các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và cập nhật văn bản pháp luật mới để triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2024, toàn huyện đã thực hiện được 95 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, với 6.086 người tham dự. Nội dung và hình thức tuyên truyền pháp luật phong phú, phú hợp với từng đối tượng. Cùng với đó, Phòng tư pháp huyện còn phối hợp cùng Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tiến hành trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý tại 02 xã, trên địa bàn và tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm, củng cố và kiện toàn các tổ hòa giải cơ sở và chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 74 tổ hòa giải, với 488 hòa giải viên và trong năm 6 tháng đầu 2024 đã tiếp nhận 99 vụ việc, hoàn giải thành 85 vụ việc (đạt 86%), hòa giải không thành 12 vụ việc, đang xác minh 02 vụ việc. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được triển khai  theo qui định, nhất là ở các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Về công tác hành chính tư pháp, được quan tâm, thực hiện tốt. Thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức Tư pháp thực hiện đúng theo quy định.

 Tại hội nghị, cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trong huyện đã thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn trong thời gian qua, trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện công tác chuyên môn. Lãnh đạo phòng Tư pháp huyện cũng giải đáp những thắc mắc trong thực hiện nhiệm vụ của các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Đông – Trưởng Phòng Tư pháp đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể, cá nhân thuộc ngành Tư pháp huyện. Đồng thời, đề nghị công chức Tư pháp - Hộ tịch cần bám sát và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Phòng Tư pháp huyện Thạnh Trị

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3220128