Tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ
Nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật lĩnh vực Nội vụ vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành Nội vụ; giải đáp kịp thời các vấn đề cử tri quan tâm và đáp ứng nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp,

Ngày 14/5/2024, Sở Nội vụ Sóc Trăng ban hành Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách mới, quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng từ năm 2023 đến ngày 01/5/2024, cụ thể như sau:

- Phối hợp đăng tải danh mục và nội dung giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng từ năm 2023 đến ngày 01/5/2024 trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có).

 Nguồn truy cập, tải tài liệu: Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng à Mục: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách àTên  bài viết: Tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng từ năm 2023 đến nay.

Đườngdẫn:https://sonoivu.soctrang.gov.vn/snoivu/1291/32171/57754/385583/tuyen-truyen-pho-bien-huong-dan-thuc-hien-phap-luat-che-do-chinh sach/tuyen-truyen-pho-bien-the-che-chinh-sach-linh-vuc-noi-vu-do-bo-noi-vu-chu-tri-xay-dung-tu-nam-20.aspx

                   Mã QR:

                                            

 - Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ trong tham mưu thực hiện các chính sách mới, quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng từ năm 2023 đến ngày 01/5/2024 theo phân cấp quản lý. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện.

                                                                                Phòng PBGDPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188367