Huyện Mỹ Tú phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Mỹ Tú năm 2024; Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 29/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện Mỹ Tú.

Sáng ngày 15/5/2024, tại hội trường trung tâm Chính trị huyện Mỹ Tú, Phòng Tư pháp Mỹ Tú phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Thanh Răng - Trưởng Phòng Tư pháp huyện Mỹ Tú  chủ trì hội nghị; cùng tham dự có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện, cấp xã và 112 đại biểu là cán bộ Hội ở cơ sở.

Tại hội nghị các đại biểu được báo cáo viên triển khai Luật Đất đai năm 2024, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và một số văn bản pháp luật mới đã được Quốc hội thông qua. Đồng thời tại hội nghị đã cấp phát hơn 220 quyển Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở và các tài liệu pháp luật khác cho đại biểu tham dự.

Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới đến cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân trên địa bàn huyện, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa phương,./.

Nguyễn Quốc Khởi - Phòng Tư pháp huyện Mỹ Tú

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188423