Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024
Ngày 06/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 06/5/2024 triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Từ đó nâng cao ý thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với các chủ trương, đường lồi, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; giải thích, làm rõ, đầu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thể lực thù địch; nâng cao uy tín của Việt Nam trong công tác đảm bảo quyền con người ở phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới.

Theo kế hoạch cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: sản xuất, đăng phát các sản phẩm truyền thông; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về truyền thông quyền con người; Lồng ghép truyền thông về quyền con người trong các chương trình, hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội của học sinh, sinh viên; sinh hoạt của tổ chức công đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi ở các cấp; Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên, báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh, góp phần tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thành tựu trong đảm bảo quyền con người tại địa phương. Đồng thời, quản lý hiệu quả đoàn vào, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; kịp thời đấu tranh với các luận điệu sai trái về quyền con người phát sinh trên đia bàn tỉnh. Đồng thời, Kế hoạch giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ định kỳ báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Việt Thưởng

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188395