Hội nghị Sơ kết toàn quốc 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 24/6/2022, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp, tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tại điểm cầu trung tâm, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, tham dự có đồng chí Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện các Phòng chuyên môn; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp thành phố Sóc Trăng và huyện Châu Thành; Công chức tư pháp - hộ tịch (Phường 3 và Phường 4, thành phố Sóc Trăng; xã Phú Tân, huyện Châu Thành).

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tư pháp triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ trong triển khai các nhiệm vụ; thường xuyên rà soát, có điều chỉnh linh hoạt với tình hình thực tiễn; Bộ cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, rà soát, đôn đốc các địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế tại các địa phương về sự phối hợp giữa các cơ quan Công an, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND chưa nhịp nhàn, đồng bộ; nguồn nhân lực thực hiện các công tác liên quan lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp còn khó khăn, cả về số lượng và chất lượng, thường xuyên thay đổi tại một số địa phương; việc nghiên cứu tài liệu hướng dẫn của Bộ của một số công chức hộ tịch còn hạn chế,...

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tư pháp yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ như: ưu tiên triển khai các Dự án Cơ sở dữ liệu hộ tịch nhằm nâng cấp Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch hiện nay đáp ứng yêu cầu, nghiệp vụ quản lý hộ tịch; dự án Đầu tư Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp nhằm bổ sung hạ tầng; an toàn bảo mật cho các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ nói chung và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch nói riêng; tăng cường bám sát cơ sở để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 06; bố trí nguồn lực để hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong việc triển khai, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; Số hóa sổ hộ tịch; nâng cấp hoàn thiện Cổng dịch vụ công; tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia được hoàn thành trong năm 2022; xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình hướng dẫn địa phương rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đảm bảo đúng quy định của pháp luật, làm cơ sở cho Tổ công tác triển khai Đề án tại địa phương chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã rà soát và thống nhất cách thức xử lý dữ liệu; tiếp tục đôn đốc các địa phương cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ địa phương trong việc kết nối Hệ thống một cửa với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Tại các Sở Tư pháp tiếp tục tích cực, chủ động tham gia các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 tại địa phương, trong đó chú trọng: triển khai quy trình cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến, các dịch vụ công trực tuyến về khai sinh, khai tử, kết hôn theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan; Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh theo tiến độ, lộ trình; phối hợp với Văn phòng UBND và Sở Thông tin và Truyền thông để kết nối các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp lên Cổng Dịch vụ công của địa phương và Cổng Dịch vụ công quốc gia (cấp xã, huyện, tỉnh).

Phòng PBGDPL

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
  • Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị truyền thông và khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (20/06/2022)
  • Truyền thông trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2022 (25/04/2022)
  • Bài giảng điện tử Giới thiệu những quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (30/03/2022)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2631342