Huyện Châu Thành: Triển khai Mô hình điểm thực hiện dịch vụ công liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành
Để chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh SócTrăng, UBND thị trấn Châu Thành đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị ra mắt “Mô hình điểm thực hiện Dịch vụ công liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC): khai sinh, khai tử và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia” trên địa bàn thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn lập tài khoản Dịch vụ công Quốc gia, quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC có liên quan và trách nhiệm của Tổ hỗ trợ thực hiện mô hình trong việc triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trao đổi thông tin, phối hợp tốt với các thành viên khác trong thực hiện kế hoạch chung, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện mô hình. Đồng thời, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy trình liên thông điện tử.

Việc triển khai Mô hình điểm sẽ giúp thị trấn Châu Thành đảm bảo mục tiêu 100% cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách có tài khoản dịch vụ công Quốc gia và thực hiện các TTHC trên Cổng Dịch vụ công; huy động các nguồn lực tại chỗ phù hợp để hỗ trợ người dân thực hiện TTHC liên thông.

Trên cơ sở đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện TTHC trực tuyến; từ đó, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân đối với các quy trình liên thông điện tử 02 nhóm TTHC nói riêng và các TTHC trực tuyến nói chung, đảm bảo việc triển khai các quy trình này tại địa phương được kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả cao.

Hồng Nhung

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
  • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
  • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2974641