Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Chiều 20/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Đặng Thanh Sơn đồng chủ trì Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết trong những năm qua, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật trên các lĩnh vực cơ bản đã thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Hệ thống pháp luật đã được xây dựng tương đối đầy đủ, đồng bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước, trong quản lý xã hội ngày càng được nâng cao.
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp về hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong triển khai công tác này. Trong 10 năm qua, Nghị định là cơ sở pháp lý bảo đảm thực hiện công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong việc quản lý nhà nước và xã hội, khẳng định vị trí, vai trò của công tác này trong hoạt động của bộ máy nhà nước ở cả trung ương và địa phương, từng bước củng cố, kiện toàn các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc Hội nghị.
 
Thứ trưởng nhấn mạnh Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật là dấu mốc quan trọng để nhìn lại những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thời gian 10 năm thi hành Nghị định, qua đó làm cơ sở để Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác này. Để Hội nghị đạt được các mục tiêu đề ra, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu cùng tham gia, đóng góp các ý kiến tâm huyết của mình một cách thẳng thắn và có trách nhiệm đối với các báo cáo, tham luận được trình bày tại Hội nghị.
Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đại diện Cục Quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật cho biết, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương. Theo đó, hoạt động quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quan tâm và đẩy mạnh đã có tác động tích cực; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan đơn vị thực hiện việc  theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở các ngành, các cấp đã được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả; hoạt động tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được Bộ Tư pháp chú trọng, đặc biệt là các Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tổ chức thường xuyên và tạo hiệu ứng tốt, các cán bộ làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật có dịp trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và các kinh nghiệm hoạt động theo dõi thi hành pháp luật. Thông qua công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã phát hiện những bất cập, chồng chéo của các văn bản quy phạm pháp luật từ đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Bên cạnh những kết quả trên, sau 10 năm triển khai thi hành, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã bộc lộ một số bất cập hạn chế như chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật có liên quan; chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa thực sự đáp ứng được mục đích của công tác theo dõi thi hành pháp luật; việc triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật ở nhiều bộ, ngành và địa phương vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự phát huy vai trò, hiệu quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật.
Đồng chí đề nghị cần xây dựng, hoàn thiện cơ chế, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ, công chức phát sinh trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật; đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý tham luận tình hình thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các đơn vị, địa phương và nghe Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga công bố Quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
 

 
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin.

Nguồn: www.moj.gov.vn

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
  • Thông tin, tuyên tuyền về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (24/05/2023)
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước (05/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2883803