Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại huyện Châu Thành năm 2024
Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024 và Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024. Ngày 14/05/2024, Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Sóc Trăng, do ông Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng - Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên đã tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 tại huyện Châu Thành. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Trần Văn Hào - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các ngành liên quan.

Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC); kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, sai sót trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật về XLVPHC để chấn chỉnh, khắc phục nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật về XLVPHC. Qua công tác kiểm tra, phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ, chưa phù hợp với thực tế để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) hoặc các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực XPVPHC.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra, ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị, địa phương; đồng thời, đề xuất, kiến nghị những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị có liên quan lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính để nghiên cứu, tổng hợp xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định./.

Thanh tra Sở

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3188503