Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi – Chi nhánh Sóc Trăng
Vào lúc 8 giờ, ngày 15/5/2023 (thứ 2), tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đất Mũi – Chi nhánh Sóc Trăng, địa chỉ số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi – Chi nhánh Sóc Trăng. Tham dự buổi làm việc gồm có Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp và lãnh đạo Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi – Chi nhánh Sóc Trăng.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định Thanh tra

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 186/QĐ-STP 28/11/2022. Ngày 04/5/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-STP về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực tư pháp đối với Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi – Chi nhánh Sóc Trăng, địa chỉ số 18B, đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật. Đoàn Thanh tra do bà Vương Thị Thanh Hà – Chánh Thanh tra Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 87/QĐ-STP về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực tư pháp đối với Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi – Chi nhánh Sóc Trăng. Đồng thời, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định pháp luật.

Thực hiện yêu cầu của Đoàn Thanh tra, đại diện Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi – Chi nhánh Sóc Trăng báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo nội dung thông báo của Đoàn Thanh tra. Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, Đoàn Thanh tra đã cơ bản nắm bắt được các số liệu về tình hình tổ chức và hoạt động tại đơn vị và các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị về tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Đoàn thanh tra sẽ ghi nhận, tổng hợp kiến nghị cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn thanh tra yêu cầu thành viên Đoàn thanh tra phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo đúng theo nội dung, Kế hoạch thanh tra; chủ động phối hợp tốt với Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi – Chi nhánh Sóc Trăng, cá nhân có liên quan trong quá trình thanh tra, việc thanh tra không làm cản trở, gây khó khăn cho hoạt động của Công ty.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn Thanh tra thông báo lịch làm việc, thời gian làm việc của Đoàn, thống nhất phương pháp làm việc; đề nghị đối tượng thanh tra cử người đại diện để làm việc với Đoàn trong quá trình thanh tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu; phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời, đầy đủ cho Đoàn Thanh tra đảm bảo cho hoạt động thanh tra được tiến hành thường xuyên có hiệu quả, tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo thời gian đã thông báo.

Sau khi kết thúc việc công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi – Chi nhánh Sóc Trăng theo Kế hoạch./.

                                                                                                    Thanh tra Sở

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
  • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
  • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2974942