Khảo sát đánh giá mức độ tuân thủ và tính hợp lý của các quy định pháp luật về quản lý, điều hành giá
Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 17/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát trân trọng phối hợp Sở Y tế tổ chức điều tra, khảo sát trực tuyến tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, trong đó trọng tâm tập trung khảo sát tại một số cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm thuộc y tế tư nhân, nội dung cụ thể như sau:

1. Hình thức khảo sát: Cuộc khảo sát được thực hiện thông qua phiếu hỏi trả lời trực tuyến, người được khảo sát bấm chọn đường link hoặc quét mã QR bên dưới.

Đường link tham gia khảo sát: https://forms.gle/srf6ZDPHE3Dsib758

Quét mã QR tham gia khảo sát:

2. Đối tượng khảo sát: Cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm thuộc y tế tư nhân.

3. Thời gian bắt đầu khảo sát: Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 30/5/2023.

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
  • Thông tin, tuyên tuyền về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (24/05/2023)
  • Tài liệu Bồi thường nhà nước (05/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2885672