Khảo sát trực tuyến đối với công chức, viên chức lĩnh vực lao động, việc làm
Thực hiện Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 50/KH-ĐĐT, KS ngày 27/6/2023 của Trưởng đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Thông báo số 58/TB-ĐĐT, KS ngày 28/6/2023 của Trưởng đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trân trọng đề nghị Quý cơ quan tổ chức phối hợp điều tra, khảo sát trực tuyến tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng khảo sát

Đối tượng khảo sát là công chức, viên chức tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, lãnh đạo đơn vị, Ban giám đốc của Trường Cao đẳng nghề, các Trung tâm và cơ quan, đơn vị có liên quan cụ thể:

+ Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 11 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (03 phiếu/đơn vị);

+ Uỷ ban nhân dân cấp xã: 109 xã, phường, thị trấn (02 phiếu/đơn vị).

+ 11 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện: (05 phiếu/đơn vị).

+ Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng (10 phiếu).

2. Thời gian bắt đầu khảo sát: từ ngày 26/7/2023 đến hết ngày 15/8/2023.

3. Hình thức khảo sát: Cuộc khảo sát được thực hiện thông qua phiếu hỏi trả lời trực tuyến.

Link phiếu hỏi trả lời trực tuyến: https://forms.gle/AePvudpvBhrQL1AAA

Hoặc vào trang https://sotuphap.soctrang.gov.vn, vào mục “Theo dõi thi hành pháp luật – Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp” để thực hiện khảo sát.

Mã QR để thực hiện khảo sát:

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
  • Quy định pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật (07/11/2023)
  • Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 (16/10/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3162121