Khảo sát trực tuyến đối với Doanh nghiệp lĩnh vực lao động, việc làm
Thực hiện Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 50/KH-ĐĐT,KS ngày 27/6/2023 của Trưởng đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Thông báo số 58/TB-ĐĐT, KS ngày 28/6/2023 của Trưởng đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trân trọng đề nghị Quý cơ quan phối hợp điều tra, khảo sát trực tuyến tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm đối với Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

1. Hình thức khảo sát:

Cuộc khảo sát được thực hiện thông qua phiếu hỏi trả lời trực tuyến, người được khảo sát bấm chọn đường dẫn https://forms.gle/ym2hhB997HWG1ukR7 và dán lên google để thực hiện khảo sát.

Mã QR khảo sát: 

2. Đối tượng khảo sát: một số Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Thời gian bắt đầu khảo sát: từ ngày phát hành công văn đến ngày 31/8/2023.

Thông báo mới

No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
  • Thông tin, tuyên truyền về trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (20/09/2023)
  • Video truyền thông giới thiệu Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (13/09/2023)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. (24/05/2023)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 2974907